خمیر اسلایم یکی از سرگرمی های مورد علاقه کودکان است. اسلایم ماده ای خمیری است که حالت ژله ای دارد و برای پرورش خلاقیت کودکان از آن استفاده میشود .این خمیر به خمیر جادویی شهرت دارد و کودکان میتوانند به راحتی با آن اشکال و اجسام مختلفی درست کرده و بدون اینکه جایی را کثیف کرده باشند و زحمتی برای والدین خود ایجاد کنند خلاقیت فکری و ذهنی خود را پرورش دهند. این خمیر ژلاتینی در رنگها و اسانس های متنوعی قابل عرضه است.